Ewolucyjny Rozwój Zespołów

IMG_9364_Fotor_Fotor_Fotor_Collage_FotorWypracowane podejście ewolucyjnego rozwoju zespołu, bazuje na moim wieloletnim doświadczeniu zarówno w biznesie, jak i w coachingu. W swojej pracy z zespołami kieruje się tym, że podchodząc do współpracy z organizacją patrzę na nią systemowo, jak na żywy organizm, zwracając szczególną uwagę na model biznesowy, w jakim działa, istniejące zasoby, możliwości, szanse, ale również wyzwania i cele, przed jakimi stoi dany zespół.

W myśl zasady, że zespoły istnieją po to, aby dostarczać konkretne rezultaty, celem ewolucyjnego rozwoju zespołu jest rozwój zespołu w trwały, wysoce zmotywowany i wydajny system, którego fundamentem jest wzajemne zaufanie
i sprzyjające współpracy nastawienie. Taki zespół uwalnia synergię i realizuje swój potencjał na wielu płaszczyznach, które jeszcze głębiej go wzmacniają oraz przynoszą jeszcze lepsze rezultaty.

Kluczem mojej pracy jest wypracowanie idealnych dla zespołu kierunków rozwoju, gdzie efekty pracy idą w parze z atmosferą, a to przekłada się na relacje, jakie zespół tworzy (wewnętrznie i zewnętrznie).

Pracuję na prawdzie zespołu i w środowisku, w jakim on istnieje. Dlatego też, istotną rolą jest osadzenie w istniejącym modelu biznesowym firmy poprzez jeszcze lepsze zrozumienie aspektów działania organizacji w skali makrokosmosu (całość z lotu ptaka) i mikrokosmosu (ja jako ważny element mechanizmu organizacji dzięki, któremu ona żyje i rozwija się). Proces rozwoju zespołu rozpoczyna się na warsztatach team coachingu, a następnie jest rozwijany pomiędzy spotkaniami i kontynuowany samodzielnie. Skutecznie, bez rewolucji, w zgodzie z naturalnym rytmem rozwoju członków zespołu, z analizą zasobów, uwalniamy potencjał i synergię, dzięki którym zespół jest stabilny i trwale osiąga wysokie wyniki.

Działam bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, łącząc różne metody i podejścia aby proces był służący dla klienta. Drogowskazem w mojej pracy są standardy i kodeks etycznego określonych dla zawodu coacha przez ICF (International Coach Federation).

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Napisz do mnie.

ERZ _Fotor_Fotor